STT Mã thủ tục Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
421 1.009982.000.00.00.H18.01 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, III Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
422 1.009991.000.00.00.H18.01 Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
423 1.009989.000.00.00.H18.01 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng): Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
424 1.009981.000.00.00.H18.01 Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, nhóm C Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
425 1.009980.000.00.00.H18.01 Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
426 1.009974.000.00.00.H18.01 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
427 1.010747.000.00.00.H18.01 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng
428 1.002572.000.00.00.H18.01 Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng
429 1.003434.000.00.00.H18.01 Hỗ trợ dự án liên kết Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn cấp huyện UBND huyện Điện Biên,UBND Thành phố Điện Biên Phủ,UBND huyện Mường Ảng,UBND huyện Tuần Giáo,UBND huyện Tủa Chùa,UBND huyện Điện Biên Đông,UBND huyện Mường Chà,UBND huyện Nậm Pồ,UBND huyện Mường Nhé,UBND Thị xã Mường Lay
430 2.000286.000.00.00.H18.01 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp huyện UBND huyện Điện Biên,UBND Thành phố Điện Biên Phủ,UBND huyện Mường Ảng,UBND huyện Tuần Giáo,UBND huyện Tủa Chùa,UBND huyện Điện Biên Đông,UBND huyện Mường Chà,UBND huyện Nậm Pồ,UBND huyện Mường Nhé,UBND Thị xã Mường Lay