Thông báo:
Trung tâm hành chính công tỉnh Điện Biên chính thức đưa vào hoạt động từ 01/08/2019 tại địa chỉ Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên.

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

Chưa có dữ liệu thông báo hồ sơ bổ sung!