Thông báo:
Trung tâm hành chính công tỉnh Điện Biên chính thức đưa vào hoạt động từ 01/08/2019 tại địa chỉ Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên.

THÔNG BÁO CÔNG VIỆC

Chưa có dữ liệu thông báo công việc!